Jubileumsmötet 10 oktober 2020

Här är några bilder på utställningen över de mönster vi fått vid våra möten under åren.