Styrelsen

Ordförande
Britt Andersson
Åkershus 3 A
245 37 Staffanstorp
046-25 36 44
ordf@frivolitetsknuten.se

Vice ordförande
Susanne Jönsson
viceordf@frivolitetsknuten.se

Kassör
Marianne Greinsmark
Dösvägen 36
226 54 Lund
0730-48 58 99
kassor@frivolitetsknuten.se

Sekreterare
Yvonne Söderdahl
Mellankullagatan 8C
281 49  Hässleholm
070-307 19 25
sekr@frivolitetsknuten.se

Styrelseledamöter
Lisbeth Johansson
Västergatan 1A
238 38 Staffanstorp
ledamot1@frivolitetsknuten.se

Agneta Andersson
Skogsvägen 12
312 75 Våxtorp
073-37 58 477
ledamot2@frivolitetsknuten.se

Vakant
ledamot3@frivolitetsknuten.se