Föreningen

Frivolitetsknuten är en ideell förening som startade på hösten 2000. Föreningen ska arbeta för att stimulera, vidareutveckla och öka intresset för det kulturhistoriska handarbetet frivoliteter.

Föreningen har stormöten 2 gånger om året då vi träffas, knyter, pratar, utbyter erfarenheter och mönster. Däremellan ordnas lokala träffar.

Två gånger om året ger vi ut vår medlemstidning, Dubbelknuten, där våra medlemmar kan dela med sig av mönster, kurser eller var man kan köpa garn. Där annonserar vi även om våra stormöten och mindre lokala möten.