Medlem

Medlemskap 2024

Medlemsavgift för svenska medlemmar är 250 kr per år.
Avgiften ska betalas in i januari till föreningens bankgiro 5370-2916.
Som betalningsmottagare anges Frivolitetsknuten, c/o Greinsmark.
Glöm inte att ange namn och medlemsnummer.

Nya medlemmar betalar in enligt ovan, men ange namn, adress och
telefonnummer och gärna epostadress på inbetalningsavin/i meddelanderutan.

Avgiften för boende i utlandet är 300 SEK som betalas in på
IBAN SE45 8000 0831 3942 4406 9273.
Avsändaren betalar alla avgifter.