Hem

Söndag 24 oktober blir det årsmöte/stormöte, läs mer under Möten.

Visa källbilden

Välkommen till Frivolitetsknuten, en ideell förening som startade hösten 2000.

Föreningen ger ut en medlemstidning, Dubbelknuten, två gånger per år, mer information finns under Föreningen.

Vi arbetar för att stimulera, vidareutveckla och öka intresset för del kulturhistoriska handarbetet frivoliteter.