Hem

Välkommen till Frivolitetsknuten, en ideell förening som startade hösten 2000.

Vi arbetar för att stimulera, vidareutveckla och öka intresset för del kulturhistoriska handarbetet frivoliteter.

Nu finns ny information gällande årsmötet, se mer under Möten. OBS! Rättelse är gjord 2019-02-13 gällande telefonnummer ni kan anmäla till.