Dubbelknuten

Föreningens medlemstidning ges ut två gånger per år med bland annat artiklar om möten, mönster våra medlemmar gjort och information om kommande möten.

Äldre tidningar till och med nr 34 finns att köpas för 25:-, nyare tidningar från och med nr 35 kan köpas för 50:-. Kontakta föreningens sekreterare vid intresse att köpa tidningar, kontaktuppgifter under Styrelsen.