Styrelsen

Ordförande
Britt Andersson
Åkershus 3 A
245 37 Staffanstorp
046-25 36 44
ordf@frivolitetsknuten.se

Vice ordförande
Nina Sjöstedt
Åkershus 8 A
245 37 Staffanstorp
070-564 87 16
viceordf@frivolitetsknuten.se

Kassör
Marianne Greinsmark
Dösvägen 36
226 54 Lund
046-32 04 17
kassor@frivolitetsknuten.se

Sekreterare
Ann-Christine Ohlsson
Eldtornsgränd 10
233 63 Bara
040-44 75 30
sekr@frivolitetsknuten.se

Styrelseledamöter
Ann-Christin Carlsson
Reliefplatsen 1B
302 71 Halmstad
ledamot1@frivolitetsknuten.se

Eva Siding
Trädlyckevägen 120
432 34 Varberg
070-647 32 51
ledamot2@frivolitetsknuten.se

Lisbeth Johansson
Rosmarinvägen 2
238 38 Oxie
ledamot3@frivolitetsknuten.se