Möten

Välkommen på årsmöte i Östra Karups Bygdegård
OBS söndag 19 mars 2023.

Pris: 175:-
Tid: 10:30- 15:30 OBS! tiden

Det blir lotteri och försäljning,

Anmälan
Senast 13 mars till Agneta Andersson 073-375 84 77, eller via mejl till ag-and@outlook.com, glöm inte bort att meddela eventuell matallergi vid anmälan.

Priser till lotteriet emotses och det ska vara något som har med frivoliteter att göra eller något ätbart.