Träff i Kävlinge
Lördagen 18 november 2017
kl 10.00 - 15.00
Birgittasalen i församlingsgården
hörnet Västergatan / Slöjdgatan
Pris 150 - 175 kr
Försäljning Hoppas vi / Vet ej ännu
Glöm inte meddela ev. allergi
 
Anmäl senast 10 november till
 
Birgitta Geijer
0705804851
 
eller
 
Kerstin Bjerkborn
0703513265
-----------------------------------------------------------------