Medlem

Medlemskap 2022

Medlemsavgift för svenska medlemmar är 250kr per år. Avgiften ska betalas in i januari till föreningens bankgiro 5370-2916 och som betalningsmottagare anges Frivolitetsknuten, c/o Greinsmark. Glöm inte att ange namn och medlemsnummer.

Nya medlemmar betalar in enligt ovan, ange namn, adress och gärna telefonnummer och eventuell mail adress på inbetalningsavin/i meddelanderutan.

Avgiften för boende i utlandet är 300 SEK som betalas in på IBAN SE45 8000 0831 3942 4406 9273. Avsändaren betalar alla avgifter.